בברכה
ברוך הבא ל- irs.cracker.info עבור ישראל
Playlist Yiddish Music https://www.youtube.com/watch?v=ZM1FXjzT5s4&list=PLHRyetwcnbKpJFFltwdYJ4aNic-gG-kTs
Playlist II Yiddish Music https://www.youtube.com/watch?v=88pCBld3TVk&list=PLWRPLjicvruMxEssF79ppTEbWUFnZq7Iu

תודה ידידי

Home Impressum